Gold Shoes_edited.jpg

Salto GEO elektronisk kortlås låssylinder

For bedre adgangskontroll kan nøkkellåsen på Tarettvognene erstattes med en elektronisk sylinder.
Følgende kort/tags kan benyttes: iButton, Mifare, DESfire, ultralight C, LEGIC, HID iClass,

Picopass og SKIDATA.Kontakt oss hvis du lurer på om Salto er kompatibelt med dine eksisterende kort.NB! Salto GEO kan også benyttes i medisinskap og på vanlige dører der standard låssylinder sitter

i dag -for eksempel på medisinrommet.